"М+С Хидравлик" АД подаде искане до Директора на РИОСВ Стара Загора, с копие до Община Казанлък, относно преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) във връзка с уведомление за

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates