През 1995 година М+С Хидравлик АД получи сертификат за качество ISO 9001:1994. М+С е първата фирма в България сертифицирана по ISO 9001. Сертификата бе издаден на 18 Септември 1995 година от оторизирана германската фирма TUV-CERT.

В резултат на приемане и прилагане на практика на процедурите на ISO 9001 М+С Хидравлик АД повиши и стабилизира качеството на продукцията си, спечели доверието на ствоите клиенти и заздрави позициите си на световния пазар за хидравлични мотори и сервоуправления.

Понастоящем М+С Хидравлик АД е сертифицирано и по ISO 9001:2015.

ISO9001

ISO14001 ANAB
ISO 45001 2018

От 29 Август 2006 М+С също така успешно внедри и бе сертифицирана по ISO 14001:2004 (система за управление на околната среда), както и по OHSAS18001:2007 (Система за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд).

Понастоящем М+С Хидравлик АД е сертифицирано по актуалните версии на стандартите ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.</>


КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Стриктният контрол на процесите и изпитанията осигуряват високото качество на продуктите, произвеждани от М+С Хидравлик. Процесът включва контрол върху качеството на всеки етап от производствения процес.

  • Тестване на готовата продукция (стандартно за всички продукти).
  • Междинни изпитания (вискозитет на маслото, замърсяване на маслото и почистващата течност, химически изпитания и др.).
  • Входящ контрол за всички материали, доставени отвън (стандартен за материалите).

Инспектирането играе важна роля за осигуряване на качеството на продуктите. В допълнение към контрола, осъществяван по време на производствен процес се извършва и цялостно изпитание на междинните и крайните продукти от високо квалифициран персонал, като се използват напълно възможностите на Химична, Метрологична и Металографска лаборатории с цел осигуряване качеството на произведения продукт.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates